1939 Magazines

1939-1-8 - August Kansas Fish and Game Magazine

1939 1-9 September Kansas Fish and Game Bulletin

1939-1-11 - November Kansas Fish and Game Magazine

1939-1-7 - July Kansas Fish and Game Magazine